Tour Thác Bà - Tú Lệ - Mù Cang Chải

Tour Thác Bà - Tú Lệ - Mù Cang Chải

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mù Cang Chải

Tour Mù Cang Chải

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

tour du lịch Bắc Hà

tour du lịch Bắc Hà

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,400,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Yên Bái - cực tây Apachai - Fanxipang

Tour Yên Bái - cực tây Apachai - Fanxipang

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 4,200,000 VNĐ

Giá KM: 4,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour hồ Thác Bà - ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tour hồ Thác Bà - ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tour ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,300,000 VNĐ

Giá KM: 1,200,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

         HÀ NỘI – V RESORT (HÒA BÌNH) - HÀ NỘI

HÀ NỘI – V RESORT (HÒA BÌNH) - HÀ NỘI

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,400,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện